SPOT
Groningen
Fonds

Privacy & cookies

Privacy en cookiebeleid
Versie: 27 februari 2023 

Het SPOT Groningen Fonds verwerkt persoonsgegevens. In dit privacybeleid is omschreven welke gegevens we verwerken, hoe we jouw privacy als donateur waarborgen en hoe en waarom we cookies gebruiken.

1. Welke klantgegevens verwerken we
Wanneer je onze website bezoekt, plaatsen wij cookies. Zie punt 9 voor meer informatie over cookies.
Wanneer je ons steunt met een donatie, vragen we om een of meer van de volgende gegevens:
– Naam
– E-mail adres
– Telefoonnummer
– Adresgegevens
– Geboortedatum
– Rekeningnummer

Je kunt er ook voor kiezen om te doneren zonder je gegevens achter te laten. Jouw gegevens worden door verwerker SPOT Groningen verwerkt in onze klantdatabase Tribe.

2. Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking
We maken het je graag inzichtelijk waarom we persoonsgegevens verwerken, en wat we met jouw gegevens doen:

– Naam: deze gegevens verwerken we op basis van de grondslag toestemming. Het is niet noodzakelijk om je naam door te geven.
– E-mail adres: deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zonder een e-mailadres is het niet mogelijk om een donatie te doen.
– Telefoonnummer: deze gegevens verwerken we op basis van de grondslag toestemming. Het is niet noodzakelijk om je telefoonnummer door te geven.
– Adresgegevens: deze gegevens verwerken we op basis van de grondslag toestemming. Het is niet noodzakelijk om je adresgegevens door te geven.
– Geboortedatum: deze gegevens verwerken we op basis van de grondslag toestemming. Het is niet noodzakelijk om je geboortedatum door te geven.
– Rekeningnummer: deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zonder een betaalopdracht door jou of opgegeven rekeningnummer is het niet mogelijk om een donatie te doen.

3. Hoe lang bewaren we jouw gegevens
We bewaren jouw gegevens zolang je ons steunt. Nadat je steun stopt, bewaren we jouw gegevens 7 jaar in onze database. Dat doen we omdat we alleen zo geanonimiseerde trendanalyses kunnen maken.

4. Rechten van betrokkenen
Graag wijzen we je op jouw rechten als betrokkene, wanneer het gaat om de verwerking van persoonsgegevens in onze database:
– Recht op informatie: je hebt het recht om aan ons te vragen of jouw persoonsgegevens
worden verwerkt.
– Recht op inzage: je hebt het recht om jouw gegevens in te zien.
– Correctierecht: je hebt het recht om een verzoek tot correctie van jouw gegevens in te dienen.
– Recht van verzet of het beperken of wissen van persoonsgegevens: je hebt het recht om aan ons te vragen jouw gegevens uit onze database te verwijderen. Dat recht geldt alleen als de gegevens niet (meer) nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Als je bijvoorbeeld nog aan ons doneert, dan blijven jouw gegevens in onze database aanwezig.
– Recht op het doorgeven van informatie (dataportabiliteit): je hebt het recht om gegevens beschikbaar gesteld te krijgen op een dergelijk manier dat je deze zelf gemakkelijk door kan geven aan een andere verantwoordelijke.
– Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien je gebruik wilt maken van jouw rechten als betrokkene, stuur ons dan een mail waarin je aangeeft van welk(e) recht(en) jouw gebruik wenst te maken. Wij zullen uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van jouw bericht reageren op je verzoek.

5. Verwerkersovereenkomst
Met de partijen waarmee we samen werken als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens, is een verwerkersovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Hierbij gaat het om de volgende partijen/ instanties:
– SPOT Groningen, onderdeel van de gemeente Groningen: verwerker van alle klantgegevens en betalingen via het ticketingsysteem van SPOT.

SPOT Groningen heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met subverwerkers:
–  Gentleware B.V.: verwerker en beheerder van onze klantdatabase;
– Tribe CRM: verwerker en beheerder van ons CRM systeem;
– Google: verwerker: data-analyse van ons webverkeer;
– CJ2: verwerker: hosting van de database van Gentleware;
– Kiemfabriek en Arno Hoogma: verwerkers: analyse en beheer van onze website en webverkeer.

6. Beveiligingsmaatregelen
Verwerker SPOT Groningen is voortdurend bezig om de beveiliging van klantgegevens te optimaliseren.
Zo is onze website enkel in een veilige (HTTPS) omgeving te bezoeken en geschiedt beheer van dataopslag en de server volgens ISO 27001.

7. Datalekken
Alhoewel verwerker SPOT Groningen, onderdeel van de gemeente Groningen, zeer zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens, kan het voorkomen dat onbevoegde personen toegang krijgen tot persoonsgegevens. In dat geval spreken we van een datalek. Wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden, wordt direct actie ondernomen aan de hand van het gemeentelijke protocol datalekken.

8. Functionaris Gegevensbescherming
Verwerker SPOT Groningen is onderdeel van de gemeente Groningen. De gemeente Groningen heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld. Deze functionaris is te bereiken via privacy@groningen.nl.

9. Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze website gebruikt. Door gebruik te maken van cookies zorgen wij ervoor dat:
– Het surfen op onze website leuker en makkelijker wordt;
– We kunnen meten hoe onze website wordt gebruikt en waar we deze nog kunnen verbeteren.

10. Soorten cookies
We plaatsen standaard:
– Functionele of noodzakelijke cookies: deze cookies zorgen ervoor dat onze website functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals online doneren en betalen.
– Analytische cookies: met analytische cookies verzamelen wij met behulp van Google Analytics statistieken over het gebruik van onze website. Door websitegebruik te meten kunnen we onze website blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. De gegevens worden anoniem gebruikt (gegevens delen is uitgeschakeld) en er is een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. Alle gegevens worden anoniem en versleuteld verwerkt en na 26 maanden automatisch gewist.

11. Browserinstellingen aanpassen
Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer kunnen opslaan, pas dan jouw browserinstellingen aan. Je krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. Je kunt jouw voorkeuren ook zo instellen, dat jouw browser specifieke cookies, zoals bijvoorbeeld third party cookies weigert. We willen je er graag op wijzen, dat indien je geen gebruik wilt maken van cookies, wij helaas niet kunnen garanderen dat onze website goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies verloren gaan of dat bepaalde pagina’s zelfs helemaal niet meer te zien zijn. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer aangepast aan jouw interesses en worden vaker herhaald.

Kijk voor meer informatie over het aanpassen van browserinstellingen ten
aanzien van cookies op:
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari
Wil je cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.com.