SPOT
Groningen
Fonds

Belastingvoordelen

ANBI status en belastingvoordelen

Het SPOT Groningen Fonds is een algemeen nut beogende instelling (nieuwe aanvraag nog in behandeling). ANBI’s betalen geen schenkbelasting over giften of erfbelasting over ontvangen erfenissen. Als donateur van het SPOT Groningen Fonds heb je daarnaast een extra belastingvoordeel omdat er een giftenatrek geldt voor donateurs van een culturele ANBI.

Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.